Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

LIPOSUCTION IN LOCAL ANESTHESIA


Although many non-surgical methods are available for removal of localized fat deposits, liposuction in local anesthesia still remains the most effective way to remove unwanted fat.

The technique (called tumescent) involves the injection of large volumes of diluted lidocaine (local anesthetic) and epinephrine (drug that shrinks vessels) into the fat under the skin. The lidocaine provides such complete local anesthesia, that it eliminates the need for general anesthesia, or IV sedation or “twilight sleep”.

Then a thin hollow tube, or cannula, is inserted through small incisions to loosen excess fat using a controlled back and forth motion. The dislodged fat is then suctioned out of the body using a surgical vacuum or syringe attached to the cannula.

The patient can return home almost immediately, the pain during the procedure and the following days is minimized, the bruising is minimal and the recovery is very fast. The new technique has eliminated the dangers and complications associated with the older forms of liposuctions in general anesthesia.

Common areas for the procedure include the hips, the arms, the neck and the belly.

Price can range between 2000-3000 euros.                           

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ


Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές μη επεμβατικές μέθοδοι μείωσης τοπικού λίπους, η λιποαναρρόφηση παραμένει η πιο αποτελεσματική και η πιο γρήγορη μέθοδος.

Η λεγόμενη λιποαναρρόφηση με την τεχνική διόγκωσης γίνεται με τοπική αναισθησία.

Αρχικά γίνεται ένεση ειδικού αναισθητικού υγρού στην περιοχή. Χρησιμοποιούνται λεπτές βελόνες, για να μειωθεί ο πόνος που μπορεί να υπάρξει κατά την διάρκεια της έγχυσης. Έτσι επιτυγχάνεται μούδιασμα της περιοχής και  η διαδικασία της λιποαναρρόφησης είναι σχεδόν ανώδυνη. 

Μέσα από μικρές τομές εισάγεται ένα πολύ λεπτό σωληνάριο και με την βοήθεια αρνητικής πίεσης αναρροφάται το περιττό λίπος. Μετά το πέρας της επέμβασης μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας την ίδια ημέρα. Η ανάρρωση είναι πολύ γρήγορη, τυχόν πόνος μπορεί εύκολα να ελεχθεί με φαρμακευτική αγωγή και μικροί μώλωπες που μπορεί να εμφανιστουν υποχωρούν σε λίγες μέρες.

Το κόστος συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 2000-2900 ευρώ.ps4cyprus@gmail.com
Τηλ: 2510771
Για περισσότερες πληροφορίες 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ VIDEO ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ