Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Γυναικομαστία

Υπάρχουν 4 βαθμοί ταξινόμησης.
Βαθμός I: Μικρός, ορατός διογκωμένος μαστός, χωρίς χαλάρωση του δέρματος.
Βαθμός IIA: Μέτρια διογκωμένος μαστός ,χωρίς χαλάρωση του δέρματος
Βαθμός IIB: Μέτρια διογκωμένος μαστός με χαλάρωση του δέρματος.
Βαθμός III: Αρκετά διογκωμένος μαστός, με μεγάλη χαλάρωση του δέρματος


Η χειρουργική θεραπεία εξαρτάτε από τον βαθμό του προβλήματος και γίνεται αφού αποκλειστούν αίτιες όπως ορμονικές διαταραχές, και λήψη φαρμάκων. Στους βαθμούς Ι και ΙΙΑ συνήθως μια λιποαναρρόφηση μπορεί να επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις όμως που υπάρχει περίσσεια δέρματος (ΙΙΒ-ΙΙΙ) αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά και έτσι παραμένουν κάποιες ουλές.

Η λιποαναρρόφηση γίνεται με τοπική αναισθησία ,χωρίς ουλές,γρήγορη αννάρωση και χωρίς  ιδιαίτερες επιπλοκές.Οι άλλες μεθόδοι είναι πιο επεμβατικές και γίνονται συνήθως με γενική αναισθησία.

Η θεραπεία με την μέθοδο της λιποαναρρόφησης κοστίζει συνήθως μεταξύ 2000 -2500 ευρώ.

ps4cyprus@gmail.com
Τηλ: 2510771
Για περισσότερες πληροφορίες 

                                

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Difference between Botox and Fillers


Botox is a neuromuscular toxin that blocks muscular nerve signals and preventing muscle contraction. It treats "active" facial lines, meaning those that form during facial expression. It is mainly used for the upper face such as the forehead, the frown lines, the outer corner of the eye and the skin bands of the neck. Botox cannot replace volume on the face. The effect takes about a week to be realized and will then last 3-4 months after each treatment.

Fillers (most commonly Hyaluronic Acid) are natural substances of the connective tissue of the body and they can restore the volume beneath the skin’s surface. They can treat firmly established wrinkles (static wrinkles) and areas that need volume. They are mainly used on the lower face, such as around the mouth and for lip enhancement. Although it can sometimes take a few days for the fillers to settle and look their best, the fillers work immediately.  HA injections are typically maintained for eight to twelve months.


The best way to know which treatment is best for you is to look at yourself in the mirror and concentrate on your wrinkles. If you look at your forehead, or around your eyes and you see wrinkles that become deeper and more pronounced when you frown or squint your eyes this is best treated with botox. If you see lines around the sides of your mouth, which become more noticeable when you smile or laugh, or you think your lips need some volume that you will probably need HA.

Botox prices                                  Fillers price:
One area 130 euro                       230 euros for one cc (syringe)
Two areas 200 euro
Three areas 250 euro

Tel: 25107711
ps4cyprus@gmail.com