Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΛΙΠΟΛΥΣΗ - LIPOLYSIS (FAT BREAKDOWN)


LIPOLYSIS (FAT BREAKDOWN)

Lipolysis is a medical mesotherapy procedure of melting and removing unwanted fatty deposits.  During the procedure multiple areas are injected. The substances used (Phosphatidylcholine and Deoxycholate) cause a cell wall destruction of the fat cells, thus reducing their number. The procedure is almost painless but some sense of itching, redness and swelling of the treated region can appear.

Lipolysis is not a treatment for obesity and is not a replacement for regular exercise and good eating habits. The best indication is the reduction of small, localized, regions of soft, not fibrous fat. Although broader regions of fat can be treated the most common areas are abdominal bulges, ‘‘love handles,’’ ‘‘saddle bags’’ on the thighs, buttocks, arms and neck. In men, it can be used to reduce chest fat.

It is important to know that the wanted effect is achieved after 2 or 3 sessions and sometimes even more.  Around 15% of the population doesn’t adequately react to the treatment and so in these patients the effect is reduced.

ΛΙΠΟΛΥΣΗ

Λιπόλυση είναι μια διαδικασία μεσοθεραπείας που έχει τη ιδιότητα να διαλύει το περιττό  λίπος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, γίνονται πολλαπλές μικρές ενέσεις στην περιοχή. Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται είναι η φωσφατιδυλοχολίνη και το δεοξυχολικό νάτριο.  Αυτά προκαλούν καταστροφή του τοιχώματος των λιποκυττάρων, μειώνοντας έτσι τον αριθμό τους. Η διαδικασία είναι σχεδόν ανώδυνη, αλλά κάποιες φορές  μπορεί να εμφανιστεί φαγούρα, ερυθρότητα και οίδημα.

Η Λιπόλυση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέθοδο  απώλειας βάρους ή υποκατάστατο της δίαιτας και της άσκησης. Η καλύτερη ένδειξη είναι η μείωση μικρών, περιορισμένων περιοχών από μαλακό, μη ινώδες λίπος. Αν και πιο εκτεταμένες περιοχές μπορούν να αντιμετωπιστούν, οι πιο συχνές περιοχές που θεραπεύονται είναι τα "ψωμάκια" στο εξωτερικό και εσωτερικό των μηρών, τα χέρια,  ο λαιμός και μικρές περιοχές στη κοιλία. Στους άνδρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μείωση του λίπους στο στήθος.

Είναι σημαντικό να γνωρίζεται  ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μετά από 2 ή 3 συνεδρίες ή και  περισσότερες. Επίσης περίπου 15% του πληθυσμού δεν αντιδρά επαρκώς στη θεραπεία και έτσι σε αυτούς τους ασθενείς το αποτέλεσμα είναι μειωμένο.

Dr Ioannis Georgiou 
Plastic Surgery, Cyprus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου